Mạng lưới CNF

Mạng lưới các Trung tâm kỹ thuật hỗ trợ đào tạo (CNF) được thành lập bởi Tổ chức Đại học Pháp ngữ (AUF), các văn phòng của Trung tâm được đặt tại các trường Đại học thành viên nhằm xúc tiến cho việc sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông trong việc giảng dạy ở bậc đại học. Đây là một trung tâm chuyên hỗ trợ triển khai các dự án hợp tác giáo dục (đào tạo, nghiên cứu, quản trị, đổi mới) ở các trường đại học thành viên trong lĩnh vực công tác tài liệu, công nghệ thông tin và công tác đào tạo. Các Trung tâm kỹ thuật hỗ trợ đào tạo (CNF) được xây dựng để ủng hộ cho sự phát triển sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông ở các trường đại học phía Nam.

Trung tâm kỹ thuật hỗ trợ đào tạo

Các Trung tâm kỹ thuật hỗ trợ đào tạo (CNF) được xây dựng bao gồm phòng đào tạo, không gian, khu vực có quyền truy cập miễn phí cung cấp nguồn nhân lực, kỹ thuật và tài liệu: cơ sở dữ liệu, nguồn tài liệu, tạp chí điện tử, hỗ trợ sản xuất nội dung giáo dục, truy cập Internet, dụng cụ phục vụ cho hội nghị truyền hình,…

CNF cung cấp nhiều loại hình đào tạo khác nhau: đào tạo từ xa; tự học; chuyển giao đào tạo (giáo dục thường xuyên); đào tạo về phần mềm miễn phí, một số trung tâm CNF là trung tâm tham chiếu cho phần mềm này, …

Sự phát triển của CNF là một điểm thiết yếu của chính sách AUF trong 30 năm:

“Từ năm 1991, AUF đã theo đuổi chính sách phát triển kỹ thuật số cho việc giảng dạy bậc đại học, giáo dục, đào tạo và nghiên cứu và triển khai một mạng lưới các Trung tâm kỹ thuật hỗ trợ đào tạo (CNF). CNF còn cung cấp cho sinh viên, giáo viên và nhà nghiên cứu cơ hội đào tạo từ xa, truy cập thông tin khoa học và kỹ thuật, nhưng cũng để sản xuất và chia sẻ kiến ​​thức. ((AUF, Báo cáo 2009-2013: Những điểm nổi bật kể từ năm 2009, trang 21)

36 Trung tâm kỹ thuật hỗ trợ đào tạo (CNF) nằm ở 8 khu vực đang hoạt động: Trung Phi và Ngũ Đại Hồ, Tây Phi, Châu Á – Thái Bình Dương, Caribbean, Trung và Đông Âu, Maghreb, Trung Đông, Ấn Độ Dương. (xem danh sách các địa điểm).

Truy cập vào trang sau để biết thêm thông tin  : https://www.auf.org/lauf-dans-le-monde/types-dimplantations/

Được cập nhật ngày 13 tháng 8 năm 2019