AUF và văn phòng Châu Á – Thái Bình Dương

L‘Agence universitaire de la francophonie

Tổ chức đại học pháp ngữ (AUF) là một mạng lưới toàn cầu các cơ sở giảng dạy bậc đại học và các cơ sở nghiên cứu sử dụng ngôn ngữ là tiếng pháp. Với 944 thành viên hiện tại ở 116 nước, đây là một trong những tổ chức đại học pháp ngữ lớn nhất sử dụng một ngôn ngữ chung để giảng dạy và nghiên cứu.

AUF đã có mặt ở 40 quốc gia với 59 văn phòng đại diện. Trụ sở chính đặt tại khuôn viên của Đại học Montréal, các dịch vụ của tổ chức được tập trung ở Paris.

Nhiệm vụ của AUF là đóng góp cho sự đoàn kết giữa các trường đại học sử dụng ngôn ngữ giảng dạy là tiếng pháp và tạo ra môi trường nghiên cứu khoa học mà vẫn tôn trọng sự đa dạng về văn hóa và ngôn ngữ. Theo chiến lược từ năm 2017 đến năm 2021, AUF hỗ trợ cho những cơ sở về giảng dạy bậc đại học và các cơ sở nghiên cứu nhằm giải quyết 3 thách thức lớn: chất lượng đào tạo, nghiên cứu và quản trị đại học; hội nhập chuyên môn và việc làm của sinh viên đã tốt nghiệp; kéo theo phát triển xã hội. 

Trong số các hoạt động hỗ trợ của AUF đối với các thành viên tại Việt Nam, trong đó có việc sáng tạo và linh hoạt của trung tâm chuyển giao công nghệ pháp ngữ, trung tâm thông tin và trung tâm đổi mới và hợp tác pháp ngữ.

Các giảng viên và sinh viên ở bậc đại học được thụ hưởng các lớp tập huấn từ AUF về khả năng tự học công nghệ truyền thông và thông tin; phát triển thiết bị công nghệ hỗ trợ cho việc giảng dạy ở bậc đại học và cho phép đào tạo ở trình độ cử nhân và thạc sĩ từ xa hoặc trực tiếp hợp tác với các trường đại học thành viên. 

Truy cập vào trang sau để biết thêm thông tin : http://www.auf.org/

Văn phòng đại diện khu vực Châu Á – Thái Bình Dương của AUF

« Tiếng Pháp, ngoại ngữ thành công tại Châu Á – Thái Bình Dương »

AUF đã đặt Văn phòng khu vực Châu Á – Thái Bình Dương tại thủ đô Hà Nội, Việt Nam, vào năm 1993.

Tính đến nay đã có 79 trường đại học thành viên đến từ 11 quốc gia trong khu vực (Cam-pu-chia, Trung Quốc, Hàn Quốc, Fiji, In-đô-ne-xi-a, Nhật Bản, Lào,  Mông Cổ, Thái Lan, Vanuatu và Việt Nam) cũng như 2 Cộng đồng hải ngoại của nước Cộng hòa Pháp, Tân Ca-lê-đô-ni-a và xứ Pô-li-nê-si thuộc nước Cộng hòa Pháp.

AUF tập trung các hoạt động liên quan đến các chủ đề quan trọng trong cộng đồng Pháp ngữ :

  • Tạo cơ hội việc làm và hội nhập chuyên môn qua sự củng cố của các đối tác với những chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế – xã hội. 
  • Hỗ trợ trong việc sáng tạo các chương trình đào tạo nguồn nhân lực chuyên nghiệp và củng cố các bộ môn tiếng pháp ở các trường đại học.
  • Hỗ trợ xây dựng và phát triển mô hình đào tạo hỗn hợp từ một mô hình đào tạo truyền thống có sẵn.
  • Hỗ trợ việc sáng tạo giảng dạy ở bậc đại học trong khu vực Thái Bình Dương.
  • Hỗ trợ các dự án nghiên cứu về dịch vụ phát triển ở địa phương và toàn cầu.
  • Hỗ trợ xây dựng vầ phát triển các dự án đổi mới chương trình đào tạo hệ tiến sĩ.
  • Hỗ trợ các cơ sở đào tạo trong việc thực hiện kế hoạch phát triển chiến lược của họ để phục vụ cho những thách thức mà họ gặp phải.

Để thực hiện mong muốn của mình, AUF ở châu Á-Thái Bình Dương đang phát triển quan hệ đối tác với các mạng lưới hỗ trợ tài chính và kỹ thuật và thế giới kinh tế xã hội: Ngân hàng Thế giới, các hiệp hội bậc đại học, các văn phòng thương mại,…

Truy cập vào trang sau để biết thêm thông tin  : http://www.auf.org/bureau-asie-pacifique/

Được cập nhật ngày 12 tháng 8 năm 2019