KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG ĐẶC BIỆT CỦA AUF ỨNG PHÓ ĐẠI DỊCH COVID-19

Để ứng phó với đại dịch COVID-19 mà cả thế giới hiện đang phải đối mặt, Tổ chức Đại học pháp ngữ (AUF) đã nhanh chóng triển khai nhiều hành động nhằm hỗ trợ các thành viên và đối tác, đồng thời tổ chức lại phương thức làm việc nội bộ của mình. (Version française ici.) […]