Địa chỉ và giờ làm việc

Đội ngũ văn phòng EFIP chào đón bạn tại :

Trung tâm đổi mới và hợp tác Pháp ngữ , Lầu 6 nhà Điều hành,

Trường Đại học Cần Thơ, Khu II, đường 3/2, P. Xuân Khánh, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ.

Agrandir le plan

Từ thứ 2 đến thứ 6, từ 9 giờ đến 11 giờ 30 và từ 14 giờ đến 16 giờ.

Bạn có thể hẹn trước với Trung tâm nếu đến ngoài khung giờ làm việc. Liên hệ với chúng tôi qua mail efip@ctu.edu.vn .

Bài viết được cập nhật vào ngày 24 tháng 9 năm 2019.